Dünya Toplum Dansları

Latin - Tango Arjantin - Flamenco - Modern

Programın Amacı

Dans eğitimi almak isteyenler doğru bir dans eğitimi vermek, dansı meslek olarak seçenleri ilgili alanlarına yönlerdirmek ve eksiklerini tamamlamak, profesyonel nitelikli dans sanatcısı yetiştirmek, dans kültürünü oluşturmak, beden estetiği ile müzikal işitme ve ritim duygusunu geliştirmektir. Ayrıca başarılı olan öğrencilerin uluslararası dans yarışmalarına ve festivallerine katılmalarını sağlamaktır.

Programın Dersleri:

  • Modern Dans
  • Latin Amerikan Dansları
  • Tango Arjantin
  • Flamenco dans

Programa Katılım Koşulları:

Programa dans eğitimi almak isteyen, ilköğretim yaşından itibaren her yaşta öğrenci alınır. Toplu gruplara özel sınıflar açılır.

Programın Süresi:

  • Programların her birine ayrı ayrı katılma imkanı vardır.
  • Her ders için kayıtlar bir eğitim yılı olarak alınır.
  • Bir eğitim yılında birkaç ders seçilebilir.
  • Toplam eğitim süresi 4 yıldır.
  • Hafta içi veya hafta sonu seçenekleri vardır.

Programın Derecesi:

Programın tamamını başarı ile bitiren öğrencilere M.E.B Onaylı Bitirme Belgesi verilir (M bölümden mezun olan iigrenciler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlarda, belediyelerin açtığı meslek kurslarında ve özel ve devlet okullarında Usta öğretici statüsünde görev olabilirler, konuları ile ilgili işyeri açabilirler).