Trinity College London

Hedeflerimiz

Pera Güzel Sanatlar olarak en önemli hedefimiz Türkiye’de verilen müzik eğitiminin uluslararası kabul görmüş metod ve sistemlerle benimsenmesini sağlayarak eğitimin belli bir programa kavuşması ile bereber düzenli istikrarlı ve kaliteli bir sonuca ulaşmasını belgelendirerek gerçekleştirmektir. Bu amaçla Trinity College London sınavlarına, her türlü müzik okulu, konservatuarlar, dernekler veya özel öğretmenler tarafından ders alan herkes katılabilir ve bu sınavlara hazırlanabilirler.
Trinity College London Broşür

Temsilciler

Trinity College London, Sınav Temsilciliği ve Eğitim Merkezi olmak isteyen kurumların fiziksel koşulları ve işletmesel yapıları uygunluğu kabul görülenler arasından her yıl belli sayıdaki merkez bu sistem içerisine dahil edileceklerdir. Tüm Türkiye’deki Okullar, Kurslar, Dernekler, Vakıflar ve Üniversiteler bu sisteme katılabilir ve sınavlara öğrenci hazırlayabilirler. Ayrıca özel öğretmenlerin öğrencilerinin katılması için ortam sağlanır. Pera Güzel Sanatlar 0212.2453008-09 nolu telefonlardan veya internet üzerinden mail yolu ile Perasanat.com.tr adresinden iletişime geçerek, detaylı bilgi alabilirler.

Değerlendirme Kriteri!

Tanısal puanlama şemamız adayların ilerideki öğrenme yaşantılarında onlara yardımcı olmak üzere detaylı ve spesifik geri bildirim sunmak üzere tasarlanmıştır. Adaylar sınav kitaplarının tüm içeriğinden sorumludur. Her parça ve bölümden ayrı ayrı puan alırlar. 60 puan geçerli olan puandır. 59 puan ve altı başarısızdır, 60 puan ve üstü sınav başarı puanı olarak değerlendirilir.

Müzik Sertifika Sınavları

Sertifika Sınavları Teknik Çalışma veya Destekleyici Testler olmaksızın parçaların performansından oluşur. Enstrümanların çoğu için 3 seviyeden oluşur.

Sertifika ismi Yaklaşık seviye denkliği
Temel seviye sertifika Grade 3'e kadar olan seviyeler
Orta seviye sertifika Grade 5'e kadar olan seviyeler
İleri seviye sertifika Grade 8'e kadar olan seviyeler

Her sınav belirli sürede parçaların performansını gerektirmektedir:

Sertifika sınavı Program süresi* (dakika) Sınav süresi (dakika)
Temel; Grade 1'den Grade 3'e kadar olan sınavlarda 8-10 dakika 13 dakika
Orta; Grade 3'den Grade 5'e kadar olan sınavlarda 15-20 dakika 23 dakika
İleri; Grade 5'den Grade 8'e kadar olan sınavlarda 25-30 dakika 33 dakika

Trinity College Sınavlarında Uyulması Gereken Kurallar

 • 1. Sınavlar her yıl Ocak - Haziran aylarında yılda 2 kere yapılır.
 • 2. Tüm kayıt işlemlerinin kurumsal ve bireysel müraccatların bitiminden sonra sınavların yapılacağı takvim, internet yolu ile ilan olunur.
 • 3. Kurumsal yapılan işlemlerde her kurum koordinatörden aldığı sınav tarihini ve bilgilerini kendi internet sitesinde ve iletişim araçları kanalı ile ilan eder.
 • 4. Koordinatör, kurumsal çalışmayanların sınav takvimini ve diğer bilgilerini de internetten ( www.perasanat.com.tr ) yayınlar.
 • 5. Kurumlar erken başvuruda sınav tarihini seçebilirler.
 • 6. Sınavlara gününde ve saatinde girmeyen adayların hakları yanar.
 • 7. Uygulama sınavları sabah 9.00 da başlar saat 17.30 da sona erer.
 • 8. Sınava hazırlanan öğrenci ve onu hazırlayan öğretmen kesinlikle fotokopi doküman kullanamaz.Yasaktır. Adaylar fotokopi ile sınava alınmazlar.
 • 9. Eşlik ihtiyacı olan ve zorunluluğu olan enstrüman sınavlarında sorumlu sınava giren öğrencidir. Eşlikçiyi bulmak ve sınava sokmak öğrencinin görevidir.
 • 10. Uygulama sınavı süresinde sırasını bekleyen adaylar veliler ve öğretmenler bekleme odasında bekler, sınav kapısından içerisi dinlenmez ve sınav kapısında durulmaz.
 • 11. Sınavlarda İngiltere’den gelen görevli komisyon dışında sınav salonunda koordinatörün kontrolünde yalnızca tercüman bulunur.
 • 12. Uygulama sınav saatleri aşağıdaki gibidir,
 • Sabah; 09.00 – 11.00 ( oturum 120 dakika ) 11.15 – 13.00 ( oturum 105 dakika ) Öğlen; 14.00 - 16.00 ( oturum 120 dakika ) 16.15 – 17.30 ( oturum 75 dakika )
 • 13. Uygulama sınavları değerlendirme puanları aşağıdaki gibidir. Sınav değerlendirmeleri 100 tam puan üzerinden yapılır. Grade seviyeleri; 0-59 Başarısız, 60-74 Geçer, 75-84 İyi, 85-100 Çok iyi Diploma seviyeleri; Geçer not en az 75 puandır.
 • 14. Koordinatör Pera Güzel Sanatlar, sınavlarda 100 Tam puan alan adaylara daha sonra gireceği sınav için burs verir ve kitap ücretini de almaz.
 • 15. Sınav sonuçlarını her kurum kendi web sitesinden duyurur ve ilan eder, başarılı olan adaylara belgeler törenle dağıtılır.

Sınav Kitapları ve Telif Hakları

Sınava giren adayların, girdikleri sınavların seviyelerine göre sınav kitaplarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Ancak kitabı olmayan bölümlerde ise müzik notalarının orijinal baskılarının bulunması zorunludur.

Aksi halde sınav komisyonu tarafından sınava sokulmaz ve fotokopi ile sınava öğrenci sokan kurumlar bunu bilinçli yapıyorlarsa sınav ve eğitim merkezi ünvanlarını kaybederler.

Şayet bilmeden ve kontrolsüz bir şeklide bir öğrencinin sınava böyle girdiğini komisyon tespit ederse ve kurum uyarı alırsa, ve tekrarlanmazsa konu sorunsuz bir şeklide kapanır, tekrarı halinde kurumla ilişki kesilir ve sınav ve eğitim merkezi ünvanı geri alınır, sözleşmesi iptal olur.

Telif hakları kanunları hükümlerine göre işlem yapılır.

Daha fazla bilgi için tıklatınız.