Pera Güzel Sanatlar

Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumları, 1991 yılından yani kuruluşundan itibaren Türkiye'de eksikliği hissedilen ve okullarda tam olarak verilemeyen sanat ve iletişim konularında, yaygın ve örgün eğitimin ihtiyaç duyduğu alanların programlarını hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye kuruluna sunmuş, onaylatmış ve bir çoğunun uygulamasını ilk defa başlatmış bir kurumdur.

Pera Güzel Sanatlar Sanat ve İletişim Meslek Eğitim Programları;

Programlar yapılırken bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul konusunda uzman ve yetkin kişilerden oluşmuş, üniversitelerden konu ile ilgili danışmanlar bu kurullara zaman zaman katılımları sağlanmıştır.Eğitime uluslararası standartlarda bir seviye ve boyut kazandırarak öğrencilerimizin rekabet ortamına uyum sağlamalarını ve mesleki gereksinimlerini tesbit ederek onları bilinçlendirmeyi hedeflemiştir.Pera Güzel Sanatlar‘ın gerçek amacı ise yaratıcı genç insanlar için uluslararası seviyede referans noktası haline gelmektir.

Pera Güzel Sanatlar, 23 yıldır Sanat ve İletişim alanlarında buluş,yaratıcılık, teknoloji kullanma performans sergileme ile bunu uygulanabilir profesyönelliğe dönüştürme anlamında Türkiye’de lider durumdadır. Eğitim sistemimizin anahtarı , n iyi kalitede öğretmenler,üretim dünyasına ve onun ihtiyaçlarına yönelik esneklik ile sürekli değişen teknolojimizdir. Pera Güzel Sanatların yenilik, öncü yaklaşım ve sürekli dış dünyayla ilişki içersinde kendini yenilemesi, konum olarak çevresindekileri çok güçlü bir şekilde etkileyen eşsiz ve spesifik bir kişiliğe sahip olduğundandır.. Eğitim sistemine kazandırdığı yeni programları, uygulamaya soktuğu yeni projeleri ve sürekli gelişim içersindeki olgusuyla Pera Güzel Sanatlar’ ı sistem içersinde lider konumda, başarılı kılmaktadır. Programlar, genel şartlar dikkate alınarak yapılmıştır. Genel şartları oluşturan etkenlerin başında; kursların sonunda bir meslek sahibi olmak, meslekle ilgili ise eksiklerini akademik olarak tamamlamak, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek iş ve meslek sahibi yolunu açmak gelmektedir.

Bunun için;
a) Seçilen programların toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda açılması ,
b) Eğitim sürelerinin ekonomik ve akademik olması,
c) Eğitimi alacak olan kişilerin ,ruhsal ve fiziksel olarak da yapmayı planladığı işe veya mesleğe uygun olması,
d) Mesleği gereği ihtiyaç duyulan malzemeye ulaşması, gibi kriterlerin üzerinde önemle durulmuş ve bu kriterler dikkate alınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar'ın İletişim Meslek programları bu kriterler göz önüne alınarak yapılmış ve uygulanmıştır.
Birçok kişi programların neticesi olarak meslek sahibi olmuş, aldığı eğitimle pazardaki eksikliği gidermiştir.
Tüm Dünyada üniversite harici eğitim ve öğretim çalışmaları çok ciddi yapılmaktadır,bunun en önemli göstergeleri ise gelişmiş ülkelerde daha çok yaygın olması, Bu ülkelerde neredeyse her eyalette üniversite sayısı kadar meslek eğitim programları uygulayan eğitim merkezlerin bulunmasıdır. Bu ülkelerde, bu iş gerçek anlamda endüstriye dönüşmüştür. Eğitimi her kesime ve her yaşa yayarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamış, toplumdaki kalite ve refahın yükselmesinde eğitimi 1.’inci basamak olarak kabul etmişlerdir.Pera Güzel Sanatlar Okulu böyle bir eğitim anlayışının Türk eğitim sistemi içerisinde yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile Sanat ve İletişim Bölümlerini birer Mesleki Eğitim Programına dönüştürerek, Avrupa kalite onaylı belgelerle sertifikalandırmıştır.

Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi;

Pera Güzel Sanatlar Sanat ve İletişim alanlarındaki kurs çalışmalarını devam ettirirken 1996 yılında Türkiye’nin ilk özel Güzel Sanatlar Lisesini kurdu. Geliştirdiği programlarla Türkiye deki güzel sanatlar liseleri arasında ilk defa Tiyatro Bölümünü ardından gene güzel sanatlar liseleri arasında ilk defa Bale ve Dans bölümünü açarak bu alandaki ihtiyaca cevap veren ilk ve tek Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Üniversitelerin Güzel Sanatlar alanlarındaki fakültelerine öğrenci yerleştirmede de üstün başarı göstererek mezunlarını üniversiteye yerleştirmede %100 başarı gösteren tek Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Sanatçı öğretmen statüsü taşıyan akademik kadrosu sayesinde kendine güvenen, donanımlı, kendisini ve ülkemizi uluslararası sanat platformlarında en iyi şekilde temsil edecek genç sanatçıları iki dil ( İngilizce – İtalyanca ) bilerek yetiştirmektir.

Pera College Language and Fine Arts;

Pera Güzel Sanatlar 2008 yılında Türkiye’de liderliğini sürdürdüğü güzel sanatlar alanındaki çalışmalarını uluslararası boyuta taşımaya karar vermiş ve dünyanın en yaşanılır şehirlerinden biri olarak kabul edilmiş Vancouver Kanada da Uluslararası öğrenciler için Dil ve Sanat eğitimlerinin verildiği bir kampüs açmıştır. Pera College in amacı bu kampüste çeşitli sertifika ve diploma seçenekleri sunarak öğrencilerin kariyer hayalleri doğrultusunda öğrenim görebilecekleri ve çalışabilecekleri verimli bir ortam sağlamaktadır. Pera College’de verilen dil eğitimi bir yıl boyunca kesintisiz olarak devam eder. Yıllar boyunca kendi öğretim deneyimimiz sonucu geliştirilen uluslararası olarak kanıtlanmış öğrenme teknikleri ve süreçlerinin uygulandığı bu eğitim Kanadalı uzman öğretmenlerden oluşan ve TESL (veya eşdeğeri) onaylı TESL sertifikası veya diplomasına sahip bir ekip tarafından verilmektedir. Kanada Eğitim Bakanlığı onaylı belgelendirme akreditasyonunuda almış olan Pera College in tüm belgeleri tüm dünyada geçerli uluslararası niteliktedir. Uluslararası öğrenci hedefleyen College in %90 pazar payı Meksika Brezilya Kore Çin Japonya Ukrayna Rusya Avusturya Taıwan Sudi Arabistan Dubai gibi ülkelerdir. Güzel Sanatlar alanında açılan workshoplarına ise en çok Kanada’lılar rağbet etmektedir.

Siraselviler Cad. Billurcu Sok. Billurcu Cikmazi No: 14 Taksim 34433 - Istanbul
Tel: (0212) 245 44 60 - 244 52 03 - 245 30 08 - 245 30 09 Fax : (0212) 252 30 82
E-Posta:pgs@peraguzelsanatlar.com.tr E-Posta:pera@peraguzelsanatlar.com.tr

http://www.hitwebcounter.com/

Designed by GamutZone