Hakkımızda

Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumları, 1991 yılından itibaren, yani kuruluşundan itibaren Türkiye'de eksikliği hissedilen ve okullarda tam olarak verilemeyen sanat ve meslek konularında, yaygın ve örgün eğitimin ihtiyaç duyduğu alanların programlar hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye kuruluna sunmuş, onaylatmış ve birçoğunun uygulamasını ilk defa Türkiye’de başlatmış bir kurumdur.

Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumları aynı zamanda akreditasyonlu ulusalar arası onaylı müfredat programlarını uygulayan ve Türkiye’deki sanat kurumlarında yaygınlaşmasında önemli rol üstlenen bir yapıya sahiptir.

Pera Eğitim Kurumları, Uluslar arası belgelendirme sistemlerini de ilk defa Türkiye’ye getiren ve öğrencilerin bu alanda söz sahibi olmalarını sağlayan, Türk Öğrencilerin dünya sanat ortamında rekabet gücünü arttıran, onlara bir dünya sanatçısı bilgi ve kültürünü veren bu programlarla Türkiye’deki sanat anlayışına dünya boyutu kazandıran spesifik bir yapıya sahiptir.

Pera Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi / Şişli – İstanbul

Pera Güzel Sanatlar Sanat ve İletişim alanlarındaki kurs çalışmalarını devam ettirirken 1996 yılında Türkiye’nin ilk özel Güzel Sanatlar Lisesini kurdu. Geliştirdiği programlarla Türkiye deki güzel sanatlar liseleri arasında ilk defa Tiyatro Bölümü'nün ardından gene güzel sanatlar liseleri arasında ilk defa Bale ve Dans Bölümünü açarak bu alandaki ihtiyaca cevap veren ilk ve tek Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi oldu.

Üniversitelerin Güzel Sanatlar alanlarındaki fakültelerine öğrenci yerleştirmede de üstün başarı göstererek mezunlarını üniversiteye yerleştirmede %100 başarı gösteren tek Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Sanatçı öğretmen statüsü taşıyan akademik kadrosu sayesinde kendine güvenen, donanımlı, kendisini ve ülkemizi uluslararası sanat platformlarında en iyi şekilde temsil edecek genç sanatçıları iki dil ( İngilizce – İtalyanca ) bilerek yetiştirmektir.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri seçtikleri alanda üniversiteye girmede %100 lük bir başarı göstermektedirler. Alan bölüm seçiminde ki geniş seçim imkanları ile öğrenciler mesleki seçimlerde doğru kararları vermiş ve sevdikleri alanda eğitim alarak yüksek öğrenim hayatlarını doğru planlamış olurlar. Gelecekteki mesleksel seçimleri ile ilgili yaşayacakları deneyimler ve tecrübelere daha erken yaşlarda karşılaşarak kararlarındaki netlik ve duruş ortaya çıkmış olur.

Pera Ortaokulu / Şişli – İstanbul

2015 Eğitim Öğretim yılında açılan ve Türkiye’nin ilk sanat ağırlıklı ortaokulu olması anlamında bir ilki olan PERA ORTAOKULU Merkezi sınavlara ( TEOG ) hazırlamada deneyimli kadrosu ile başarılı bir performans sergilemektedir. Merkezi sınavlara hazırlıkta deneyimli uzman öğretmenler eşliğinde yapılan çalışmalarda öğrencinin sosyal ve fen alanlarında, Türkçe ve Matematik derslerinde iyi bir başarı yakalaması için yoğun bir çalışma programı ve seviyeli bir eğitim uygulanır. Bireysel hedefleri belirlenen öğrencilere yönelik özel çalışma programları yapılır.

Pera Ortaokulunda İki Yabancı dil verilmekte ( İngilizce ve İtalyanca ) olup öğrencilerin iki dile sahip anlayan, konuşan, dinleyen bir seviyeye yetişmesi için alanında uzman öğretim kadrosu ile her türlü çalışma ortamı yaratılmaktadır.

Sanat alanında ise Pera Eğitim Kurumlarının deneyimli kadrosu eşliğinde yapılan çalışmalar sonucunda öğrencinin sevdiği alan ile ilgili olarak bireysel gelişimine uygun alan seçimi yapılması, fiziki şartlarına uygun eğitim alması ve gelecek hedeflerine yönelik olarak planlanması ve yönlendirilmesi yapılmaktadır. Alan Bölüm seçimlerinde Müzik ( Piyano, Gitar ), Resim, Dans ( Bale ), Tiyatro ( Drama ) hepsinden haftanın farklı günlerinde temel eğitim alan öğrenciler gelecekte seçmek istedikleri bölümün ön hazırlığını yapmış olurlar.

Pera Güzel Sanatlar Sanat ve Meslek Eğitim Programları / Şişli - Beşiktaş – Kadıköy

Programlar yapılırken bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul konusunda uzman ve yetkin kişilerden oluşmuş, üniversitelerden konu ile ilgili danışmanlar bu kurullara zaman zaman katılımları sağlanmıştır. Eğitime uluslararası standartlarda bir seviye ve boyut kazandırarak öğrencilerimizin rekabet ortamına uyum sağlamalarını ve mesleki gereksinimlerini tespit ederek onları bilinçlendirmeyi hedeflemiştir. Pera Güzel Sanatlar‘ ın gerçek amacı ise yaratıcı genç insanlar için uluslararası seviyede referans noktası haline gelmektir. Pera Güzel Sanatlar'ın İletişim Meslek programları bu kriterler göz önüne alınarak yapılmış ve uygulanmıştır.

Pera Güzel Sanatlar, 25 yıldır Sanat ve Meslek alanlarında buluş, yaratıcılık, teknoloji kullanma performans sergileme ile bunu uygulanabilir profesyonelliğe dönüştürme anlamında Türkiye’de lider durumdadır. Eğitim sistemimizin anahtarı ise iyi kalitede öğretmenler, üretim dünyasına ve onun ihtiyaçlarına yönelik esneklik ile sürekli değişen teknolojimizdir.

Pera Güzel Sanatların yenilik, öncü yaklaşım ve sürekli dış dünyayla ilişki içersinde kendini yenilemesi, konum olarak çevresindekileri çok güçlü bir şekilde etkileyen eşsiz ve spesifik bir kişiliğe sahip olduğundandır. Eğitim sistemine kazandırdığı yeni programları, uygulamaya soktuğu yeni projeleri ve sürekli gelişim içersin deki olgusuyla Pera Güzel Sanatlar’ ı sistem içersin de lider konumda, başarılı kılmaktadır. Birçok kişi programların neticesi olarak meslek sahibi olmuş, aldığı eğitimle pazardaki eksikliği gidermiştir.

Programlar, genel şartlar dikkate alınarak yapılmıştır. Genel şartları oluşturan etkenlerin başında; kursların sonunda bir meslek sahibi olmak, meslekle ilgili ise eksiklerini akademik olarak tamamlamak, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek iş ve meslek sahibi yolunu açmak, aldıkları eğitimi uluslar arası belgelendirme sistemleri ile desteklemek ve eğitimi akredtitasyonlu bir hale getirmektir.

Bunun için; a) Seçilen programların toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda açılması, b) Eğitim sürelerinin ekonomik ve akademik olması, c) Eğitimi alacak olan kişilerin ,ruhsal ve fiziksel olarak da yapmayı planladığı işe veya mesleğe uygun olması, d) Mesleği gereği ihtiyaç duyulan malzemeye ulaşması, gibi kriterlerin üzerinde önemle durulmuş ve bu kriterler dikkate alınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar'ın İletişim Meslek programları bu kriterler göz önüne alınarak yapılmış ve uygulanmıştır. Birçok kişi programların neticesi olarak meslek sahibi olmuş, aldığı eğitimle pazardaki eksikliği gidermiştir. Tüm Dünyada üniversite harici eğitim ve öğretim çalışmaları çok ciddi yapılmaktadır, bunun en önemli göstergeleri ise gelişmiş ülkelerde daha çok yaygın olması, bu ülkelerde neredeyse her eyalette üniversite sayısı kadar meslek eğitim programları uygulayan eğitim merkezlerin bulunmasıdır. Bu ülkelerde, bu iş gerçek anlamda endüstriye dönüşmüştür. Eğitimi her kesime ve her yaşa yayarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamış, toplumdaki kalite ve refahın yükselmesinde eğitimi 1.’inci basamak olarak kabul etmişlerdir.

Pera Güzel Sanatlar Okulu böyle bir eğitim anlayışının Türk eğitim sistemi içerisinde yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile Sanat ve Meslek Bölümlerini birer Mesleki Eğitim Programına dönüştürerek, Avrupa kalite onaylı belgelerle sertifikalandırmıştır.

Bu anlamda İstanbul’da 3 değişik yerleşkede bulunan merkezlerde bu eğitim programlarını uygulamaya koymuştur. Bomonti, Beşiktaş ve Kadıköy yerleşkelerinde bu program uygulamalarını yapmaktadır.

PERA COLLEGE – Vancouver - CANADA / International School of Language and Fine Arts

Pera Güzel Sanatlar 2008 yılında Türkiye’de liderliğini sürdürdüğü güzel sanatlar alanındaki çalışmalarını uluslararası boyuta taşımaya karar vermiş ve dünyanın en yaşanılır şehirlerinden biri olarak kabul edilmiş Vancouver Kanada da Uluslararası öğrenciler için Dil ve Sanat eğitimlerinin verildiği bir kampüs açmıştır.

Pera College in amacı bu kampüste çeşitli sertifika ve diploma seçenekleri sunarak öğrencilerin kariyer hayalleri doğrultusunda öğrenim görebilecekleri ve çalışabilecekleri verimli bir ortam sağlamaktadır.

PERA COLLEGE, Vancouver’daki eğitim sürecinde Canada’daki okulların sahip olduğu uluslar arası akreditasyonlarını da alarak eğitim kalitesini yüksek öğrenim seviyesine çıkarttarak. British Columbia, Language Canada ve PCTİA Kariyer Eğitimi İnstitütü onayları ile uluslar arası referans noktası olma yolunda kendisini kanıtlamıştır. Pera Colllege CANADA Private Career Training Institutions Agency tarafından 30.10.2015 tarihinde verilen onay ile artık Kariyer Eğitimlerinde Diploma verebilecektir.

Pera College’in İngilizce Dili Eğitim Programları ve İngilizce Hazırlık sınıfları programları ile English for Canadian High Schools - English Through Media – Upper Intermediate ESL for Business (Business English) eğitim programları ile hizmetini sürdürmektedir. Pera College’de verilen dil eğitimi bir yıl boyunca kesintisiz olarak devam eder. Yıllar boyunca kendi öğretim deneyimimiz sonucu geliştirilen uluslararası olarak kanıtlanmış öğrenme teknikleri ve süreçlerinin uygulandığı bu eğitim Kanadalı uzman öğretmenlerden oluşan ve TESL (veya eşdeğeri) onaylı TESL sertifikası veya diplomasına sahip bir ekip tarafından verilmektedir.

Sanat alanında ise açacağı programlar ile Mesleki eğitimin yüksek talep duyulan ve piyasa koşullarında talep gören alanlarında diploma programları açacaktır. Eylül 2016 yılından itibaren Moda Tasarım alanında ilk diploma programı ile başlayacaktır.

Kanada Eğitim Bakanlığı onaylı belgelendirme akreditasyonunu da almış olan Pera College in tüm belgeleri tüm dünyada geçerli uluslararası niteliktedir. Uluslararası öğrenci hedefleyen College in %90 pazar payı Meksika Brezilya Kore Çin Japonya Ukrayna Rusya Avusturya İspanya İtalya Estonya Taıwan Sudi Arabistan Dubai gibi ülkelerdir. Güzel Sanatlar alanında açılan work-shoplarına ise en çok Kanada’lılar rağbet etmektedir.
Pera Ortaokulu 30 yıllık bir gelenekten gelen eğitim sistemi ve metotları ile sanatı, kültürü ve yabancı dili birleştiren, ülkemizde sanat adı altında birçok olguya yön vermiş bir kurumun ekolünü taşıyan özel bir yapıdır. İlkesi; uzman kadro ile kendini kanıtlamış, kaliteli ve özgün eğitimdir.

PERA ORTAOKULU zorunlu ortaokul derslerinin yanı sıra seçmeli derslerde sanat ve dil ağırlıklı bir program seçmiş, yine sanat ağırlıklı etüt çalışmalarını da ilave ederek öğrencilerine geniş bir eğitim yelpazesi sunmuştur. Öğrencilerini, kültür ve sanat anlamında hiç bir eksik bırakmadan, tam donanımlı yetişmelerini sağlayarak, gelecek eğitim hayatlarında birçok seçeneği ortaokul sıralarında görmelerini hedeflemiştir. Sevdikleri bir ortamda ve sevdikleri sanat çalışmalarıyla eğitim alan öğrenciler, aynı zamanda zorunlu derslerde de yüksek başarı grafiği göstermektedirler..


Pera Ortaokul öğrencileri, ruh sağlığı dengeli, çevresine ve ailesine karsı duyarlı, kültür ve sanatın içinde, dünya insanı olma yolunda, ülkesini ve ailesini en iyi şekilde temsil edecek nitelikte yetişmektedir.


Pera Ortaokulu bu yapısı ile de Türkiye’de bir ilke imza atmaktadır. Bu sistemde eğitim veren Türkiye’deki Tek kurumdur. Pera Güzel Sanatlar Lisesine girmek isteyen öğrenciler ortaokul sürecinden geçerek sanatı anlayarak ve bilerek alan seçmelerinde Önemli katkı sağlayan PERA ortaokulu her kademedeki sınıf için kontenjanlar dahilinde öğrenci alımı yapmaktadır. Gelecek hedeflerinde güzel sanatlar alanında eğitim almak isteyen öğrenciler için lise ve üniversite hedefi güzel sanatlar olan öğrencilere, Ortaokulun 5ci. 6 cı 7 ci ve 8 inci sınıflarına ara nakil yapılmaktadır. Böylelikle öğrenciler seçtikleri yolun doğru bir yol olup olmadığı konusunda fikir sahibi olurlar. Pera Ortaokulu'na kayıt ve bilgi için özellikle eğitim danışmanından randevu alınarak gelinmesi önemle rica olunur.


Başvuru için (0212) 245 30 08 den Ayşım Hanım...

Pera Eğitim Kurumları:
Pera Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi / Şişli 0212.2453008 / 544.5448290
Pera Sanat Okulu Beşiktaş. 0212. 227234 / 544.5448280
Pera College International. Language School of ARTS / VANCOUVER - CANADA