Pera Güzel Sanatlar Sanat ve Meslek Eğitim Programları

Pera Ortaokulu Programlar yapılırken bir kurul oluşturulmuştur. Bu kurul konusunda uzman ve yetkin kişilerden oluşmuş, üniversitelerden konu ile ilgili danışmanlar bu kurullara zaman zaman katılımları sağlanmıştır. Eğitime uluslararası standartlarda bir seviye ve boyut kazandırarak öğrencilerimizin rekabet ortamına uyum sağlamalarını ve mesleki gereksinimlerini tespit ederek onları bilinçlendirmeyi hedeflemiştir.

Pera Güzel Sanatların gerçek amacı ise yaratıcı genç insanlar için uluslararası seviyede referans noktası haline gelmektir. Pera Güzel Sanatların İletişim Meslek programları bu kriterler göz önüne alınarak yapılmış ve uygulanmıştır.

Programlar, genel şartlar dikkate alınarak yapılmıştır. Genel şartları oluşturan etkenlerin başında; kursların sonunda bir meslek sahibi olmak, meslekle ilgili ise eksiklerini akademik olarak tamamlamak, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek iş ve meslek sahibi yolunu açmak, aldıkları eğitimi uluslar arası belgelendirme sistemleri ile desteklemek ve eğitimi akreditasyonlu bir hale getirmektir.

Bunun için;
a) Seçilen programların toplumun ihtiyaç duyduğu alanlarda açılması,
b) Eğitim sürelerinin ekonomik ve akademik olması,
c) Eğitimi alacak olan kişilerin, ruhsal ve fiziksel olarak da yapmayı planladığı işe veya mesleğe uygun olması,
d) Mesleği gereği ihtiyaç duyulan malzemeye ulaşması, gibi kriterlerin üzerinde önemle durulmuş ve bu kriterler dikkate alınmıştır.

Pera Güzel Sanatların İletişim Meslek programları bu kriterler göz önüne alınarak yapılmış ve uygulanmıştır. Birçok kişi programların neticesi olarak meslek sahibi olmuş, aldığı eğitimle pazardaki eksikliği gidermiştir. Tüm Dünyada üniversite harici eğitim ve öğretim çalışmaları çok ciddi yapılmaktadır, bunun en önemli göstergeleri ise gelişmiş ülkelerde daha çok yaygın olması, bu ülkelerde neredeyse her eyalette üniversite sayısı kadar meslek eğitim programları uygulayan eğitim merkezlerin bulunmasıdır. Bu ülkelerde, bu iş gerçek anlamda endüstriye dönüşmüştür. Eğitimi her kesime ve her yaşa yayarak ülkenin gelişmesine katkı sağlamış, toplumdaki kalite ve refahın yükselmesinde eğitimi 1.’inci basamak olarak kabul etmişlerdir.

Pera Güzel Sanatlar Okulu böyle bir eğitim anlayışının Türk eğitim sistemi içerisinde yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile Sanat ve Meslek Bölümlerini birer Mesleki Eğitim Programına dönüştürerek, Avrupa kalite onaylı belgelerle sertifikalandırmıştır.

Bu anlamda İstanbul’da 2 değişik yerleşkede ( Şişli _ Beşiktaş ) bulunan merkezlerde bu eğitim programlarını uygulamaya koymuştur.

Web sitesini ziyaret et.