...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ......

MESLEK EĞİTİM PROGRAMLARI

SANAT EĞİTİM PROGRAMLARI

HABERLER

İç Mimari ve Dekorasyon

İç Mimari ve Dekorasyon »

Program, alanlarında uzman eğitimcilerle doğru bir İÇ MİMARİ ve DEKORASYON eğitimi vermeyi, sektörün ihtiyacı olan kaliteli elemanları yetiştirmeyi, sektörde çalışanların eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır.


Grafik

Grafik Tararım »

Sürekli değişen, gelişen, yenilenen dünyamızda, geleneksel eğitim anlayışları yerine, çağdaş, akılcı, özgür, araştırmacı, denemeye ve sorgulamaya yatkın anlayışların yer aldığı programları uygulayan ve bunların günümüz koşullarına uyup uymadığını, gereksinmeleri karşılayıp karşılamadığını tartan bir eğitim disiplini ile hizmet veren grafik tasarım atölyesi, görsel iletişimde piyasa gerçeklerine hakim, geleceği şekillendirecek tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler.


Takı Tasarım

Takı Tasarım & Kuyumculuk Teknikleri »

Programın amacı kuyumculuk teknikleri ve takı tasarımının ana ögelerini kavratarak, kuyumculuk sektörüne profesyonel ‘Takı Tasarımcısı’ yetiştirmek. Uluslar arası rekabet ortamında teknolojik gelişmeler ile geleneğin getirdiği yöntemleri bütünleştiren eğitmenler denetiminde öğrencinin tasarımını hazırladığı ürünü imal ederek sunumunu yapmasını sağlamaktır.


Sinema ve Televizyon

Sinema ve Televizyon »

Program, sinema ve TV alanında çalışmak isteyen, bu alanda yapımcı, yönetmen olarak veya alanın herhangi bir konusunda kariyer planı olanlara yönelik profesyonel düzeyde bir eğitim vermeyi amaçlamaktadır. Eğitim, sektörün uzmanları tarafından, sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak verilir. Böylece sektörün ihtiyacı olan bilgilerle donanmış elemanlar yetiştirilir. Eğitim, bu alanda çalışan ve eğitim almamış kişilere de açıktır.


Moda Tasarım ve Tekstil

Moda Tasarım ve Tekstil  »

Program, üniversite hocaları ve sektörün uzmanları tarafından sektörün ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgilerle donanmış elemanlar yetiştirmeyi, doğru bir MODA TASARIM ve TEKSTİL eğitimi vermeyi ve sektörde çalışanların eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır.


Modelistlik

Modelistlik  »

Bu alanda çalışan ve eğitim almamış kişilere de açık olan program, doğru bir Modelistlik eğitimi vererek, sektöre yeni ve kaliteli elemanlar yetiştirmeyi ve sektörde çalışanların eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır.


Stilistlik

Stilistlik  »

Program, alanlarında uzman eğitimcilerle doğru bir Stilistlik eğitimi vermeyi, sektörün ihtiyacı olan kaliteli elemanları yetiştirmeyi ve sektörde çalışanların eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır.


Güzel ve Etkili Konuşma (Spikerlik - Sunuculuk)

Güzel ve Etkili Konuşma (Spikerlik - Sunuculuk)  »

Türkçe’nin imlâsına, telaffuzuna ve estetik inceliklerine özen göstererek, özgür ve sistemli düşünme alışkanlığı, araştırma ve yorumlama gücü kazandırmayı, televizyon, radyo ve reklam etkinliklerinin ihtiyacı olan sanatçıların yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Türk tiyatrosunun değerli sanatçılarından oluşan eğitmen kadrosu ile eğitim verilmektedir.


Metin Yazarlığı

Metin Yazarlığı  »

Uzmanlar tarafından, ilgili sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgilerle donanmış elemanlar yetiştirerek, yetişmiş personel açığını kapatmayı amaçlamaktadır. Eğitim; Reklam yazarlığı ve yaratıcılığı harekete geçirecek dinamiklerin öğretiminden sonra, yaratıcı düşüncenin oluşmasını sağlayacak bilgilerin verilmesi ve uygulamalarla reklam mecralarında yer alacak her türlü metnin yazımı ve kampanya oluşturulmasının öğretilmesini hedeflemektedir.Reklam

Reklam  »

Programın amacı, "Reklâm" dünyasına üniversite hocaları ve sektörün uzmanları tarafından, sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgilerle donanmış elemanlar yetiştirmektir.


Halkla İlişkiler

Halkla İlişkiler  »

Amaç "Halkla İlişkiler" dünyasına, üniversite hocaları ve sektörün uzmanları tarafından, sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgilerle donanmış elemanlar yetiştirmektir.


Autocad Programı ile Bilgisayar Destekli Tasarım

Autocad Programı ile Bilgisayar Destekli Tasarım  »

Program, üniversite hocaları ve sektörün uzmanları tarafından, sektörlerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik bilgilerle donanmış doğru bir AUTOCAD eğitimi vermeyi, sektörün ihtiyacı olan kaliteli elemanlar yetiştirmeyi ve sektörde çalışanların eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır


Web Tasarımı

Web Tasarımı  »

Program, alanlarında uzman eğitimcilerle doğru bir WEB TASARIMI eğitimi vermeyi, sektörün ihtiyacı olan kaliteli elemanlar yetiştirmeyi, sektörde çalışanların eksiklerini tamamlamayı ve yaratıcı ve ihtiyaçları karşılayan web sayfaları oluşturmayı amaçlamaktadır.

Müzik

Müzik »

Kendi dallarında uzman öğretim görevlileri eşliğinde öğrencilere enstrüman becerileri kazandırmanın yanı sıra, müziksel işitme ve ritim duygusunu güçlendirmek, ulusal ve evrensel müziğin seçkin örneklerini tanıtarak müziği sevdirmek, müzik kültürünü oluşturmak, ayrıca başarılı olanöğrencilerin uluslararası müzik festivallerinei master kurslarına, müzik okulları yarışmalarına katılmalarını sağlamaktır.


Flamenco Gitar

Flamenco Gitar  »

Profesyonel nitelikli flamenco gitar sanatçısı yetiştirmek, müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek; ayrıca başarılı öğrencilerin uluslararası flamenco gitar festivallerine, yaz kurslarına, seminerlere ve yarışmalara katılmalarını sağlamaktır.


Jazz

Jazz »

Günden güne daha fazla ilgi gören bir müzik türü haline gelen Jazz eğitimiyle, öğrencilere teorinin yanı sıra enstrüman becerileri kazandırmaki onların müziksel işitme ve ritim duygularını güçlendirmek, müziği sevdirmek ve müzik kültürünü arttırmak amaçlanmıştır.


Bale Hobi

Bale Hobi  »

Hobi bölümünün amacı erken çocukluktan itibaren çocukların müzik ve dansla yakınlık kurmalarını ve fiziksel faaliyetlerini ve gelişimlerini destekleyerek müzik, artistik ve sahne kültürlerini arttırmaktır.


Bale Konservatuvar

Bale Konservatuvar  »

Programın amaçlarından bazıları, profesyonel nitelikli bale sanatçısı yetiştirmek ve bale kültürünü oluşturmak, beden estetiği ile müziksel işitme ve ritim duygusunu güçlendirmek ve baleyi meslek olarak seçenlerin eksiklerini tamamlamak, bu alanda sanatçı olmayı meslek olarak seçenlerin uluslararası eğitim sistemleri içerisinde yer alarak tüm dünyada geçerli belge sahibi olmalarına olanak yaratmaktır.


Modern Dans

Modern Dans »

Bireye çağdaş dans tekniği ile beden farkındalığı kazandırmaktır. Modern Dans; beden, ruh ve zihin özgürlüğü ile ilgilenir. Her bedenin farklı bir sınırı vardır. Dersler bale tekniği ile desteklenir.


Flamenco Dans

Flamenco Dans  »

Amaç, profesyonel nitelikli Flamenco Dans Sanatçısı yetiştirmek ve beden estetiği ile müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmektir. Ayrıca başarılı olan öğrencilerin uluslararası gösterilere ve flamenco dans festivallerine katılmalarını sağlamaktır.


Tango Arjantin

Tango Arjantin »

Profesyonel nitelikli Tango sanatçısı yetiştirmek, beden estetiği ile müziksel işitme ve ritim duygusunu geliştirmek, ayrıca başarılı olan öğrencilerin uluslararası tango dans festivalleri ve workshoplara katılmalarını sağlamaktır.


Her Yaş İçin Tiyatro

Her Yaş İçin Tiyatro  »

Programda amaç, çocukluktan gençliğe geçişteki kişilik oluşum sürecine tiyatro sanatı yolu ile katkıda bulunmak, kişisel yaratıcılığı geliştirmek, geleceğin olası profesyonel tiyatro yaşamı için ilk adımları ve ön hedefleri oluşturmaktır.


Tiyatro Konservatuvar

Tiyatro Konservatuvar  »

Amaç, tiyatro ve oyunculuk sanatı yolu ile kendini ifade edebilme becerisi kazandırmak, grup çalışması yöntemiyle kişisel yaratıcılığı geliştirmek, tiyatroda ilgi noktalarını çeşitlendirmek, öğrenciye özgü bir yaratıcılık alanı sağlamak, meslek olarak seçenleri doğru bir eğitimle yönlendirmek ve eksiklerini tamamlamaktır.


Resim

Resim »

Doğru bir resim eğitimi vermek, resim yapmayı meslek olarak seçenleri ilgili alanlara yönlendirmek ve eksiklerini tamamlamak, resim sanatını sevdirerek resim kültürünü oluşturmaktır. Ayrıca eğitim süresi içerisinde başarılı olan öğrencilerin eserlerini kişisel ve toplu sergilerde gösterime sunmaktır.


Teship

Teship  »

Geleneksel Türk süsleme sanatlarından Tezhip üzerine kurgu, yöntem ve özgür tasarım için gerekli temel bilgiler vererek öğrencilere benimsetmek ve el becerileri kazandırmak, ulusumuza özgün bu kültürün yaygınlaşmasına katkıda bulumaktır.


Minyatür

Minyatür »

Geleneksel Türk süsleme sanatlarından Minyatür üzerine kurgu, yöntem ve özgür tasarım için gerekli temel bilgiler vererek öğrencilere benimsetmek ve el becerileri kazandırmak, ulusumuza özgün bu kültürün yaygınlaşmasına katkıda bulumaktır.


Little Stars

Pera Bale Öğrencileri Ayşe Aras ve Neva Özgür'e Uluslararası Profesyonel Yarışmada 2.lik ve 3.lük Ödülleri  »

Sofya'da düzenlenen IV. Uluslararası "Little Stars" Bale Yarışması’nda Pera Bale öğrencisi Ayşe Aras 16-18 yaş kategorisinde ikincilik ödülü kazanırken aynı yaş kategorisinde üçüncülük ödülü kazanan Neva Özgür, koreografisinin kendisine ait olduğu "Out of Balance" adlı modern performansı ile yarışmanın koreografi ödülünü de kazandı.


Güzel Sanatlara Hazırlık için Resim Çalışmaları

Güzel Sanatlara Hazırlık için Resim Çalışmaları Başladı  »

Resim Akademik Eğitim Programaları, Güzel Sanatlar Lise ve Üniversitelerine Hazırlık, Resim Çocuk Programları...


İç Mimari ve Dekorasyon

İç Mimari ve Dekorasyon Mesleki Eğitim Programı Yeni Dönem Kayıtları Başladı. »

Program alanında uzman eğitimcilerle doğru bir İÇ MİMARİ ve DEKORASYON eğitimi vermeyi, sektörün ihtiyacı olan kaliteli elemanlar yetiştirmeyi, sektörde çalışanların eksiklerini tamamlamayı amaçlamaktadır.


Moda Tasarım

Pera'da Moda Tasarım Bölümü Yeni Dönem Kayıtları Başladı. »

Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi, 25 yıldır aralıksız sürdürdüğü yenilikçi ve kaliteli çizgisini devam ettirerek uygulamaya soktuğu 30'a aşkın eğitim programların arasında olan Moda Tasarım Mesleki Eğitim Programı uygulamalı - teorik ve Avrupa standartlarındaki eğitimleriyle...


Modelistlik ve Stilistlik

Modelistlik ve Stilistlik Mesleki Eğitim Programı Yeni Dönem Kayıtları Başladı. »

Meslek değiştirmek isteyen, kendini bir diğer alanda tamamlamak isteyen kişilerin tercih edeceği Stilistlik ve Modelistlik derslerimiz, uygulamalı - teorik ve Avrupa standartlarındaki eğitimleriyle öğrencilerine ve mezunlarına iş hayatının kapılarını aralıyor.


Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi

Kamera Önü Oyunculuk Atölyesi Yeni Dönem Kayıtları Başladı. »

Haziran sonuna kadar devam edecek. 18 yaş üstü, lise mezunlarının katılabileceği eğitim hafta içi ya da hafta sonu seçenekleriyle oyuncu adaylarını bekliyor. Öğrenciler eğitim sonunda 5 kısa film, 1 sahne oyununda görev almış olacaklar.


İç Mimari - Uluslararası Diploma

İç Mimarlık Bölümü Öğrenci ve Mezunlarına Uluslararası Diploma Fırsatı. »

Pera Güzel Sanatlar Türkiye'de bir ilke daha imza atarak, İç Mimarlık ve Dekorasyon Bölümü öğrencileri ya da mezunlarına, Pera tarafından verilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bitirme belgesine ek olarak Open College Network Centre’dan (OCNLR) Sertifika veya Diploma alma olanağına sağlıyor.


Merkezi Sınavlara Hazırlık (TEOG)

Merkezi Sınavlara Hazırlık (TEOG) Etüt Programları ve Güzel Sanatlar Programları  »

Merkezimiz, uzman öğretmen kadrosu ile öğrencilerimizin sınavlara hazırlanmalarına yardımcı olmanın yanı sıra, sosyal ortamda ilgi duydukları aktiviteler için, yine Pera uzman eğitimci kadrosu güzel sanatlar destek dersleri ile öğrencilerin ferah ve eğlenceli bir ortamda bulunmalarına dikkat çekiyor.