Pera Avrupa Birliği Projeler Okulu

Pera Güzel Sanatlar, 2004 yılından bu yana Türkiye’nin Avrupa Birliği projeleri konusunda önde gelen kurumlardan biridir. Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı (Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Avrupa Birliği Gençlik Programları, Avrupa Birliği Dil Programları, Avrupa Birliği Kültür Programı, Merkezi Finans ve İhale Birimi Çeşitli Hibe Programları, İstanbul Kalkınma Ajansı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu gibi çok sayıda farklı program ve hibe sağlayıcıdan fon olarak proje gerçekleştirmeyi başaran Pera Güzel Sanatlar, sadece Türkiye merkezli değil, Brüksel merkezli fonlardan da yararlanmaktadır.

Pera Güzel Sanatlar, bünyesinde bulunan;

- Pera Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi
- Özel Pera Güzel Sanatlar Lisesi
- Pera Sanat Galerisi
- Tiyatro Pera
- İstanbul Pera Güzel Sanatlar Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği

sayesinde mesleki eğitimden kültür projelerine kadar, tek veya çok ortaklı, kısa veya uzun süreli, niteliği ve niceliği ne olursa olsun çok sayıda projeye imza atmıştır.Deneyimli kadrosu, güçlü uluslararası ve ulusal işbirlikleri ve teknik alt yapısı ile farklı tipteki projeleri yapma ve yürütme becerisine sahip olan Pera Güzel Sanatlar, çok sayıda kurum ve kuruluş için de projeler hazırlamıştır. Pera’nın tecrübesinden proje yazımı, danışmanlık, organizasyon veya yürütme düzeyinde yararlanmak isteyen çeşitli kurumlar, Pera’ya gelerek proje teklifi hazırlamada veya kabul edilen projenin yürütülmesi aşamasında destek istemişlerdir.

Projecilik hayatı boyunca gerek Türkiye gerekse yabancı ülkelerden çok sayıda kurumla ortak çalışmalar yürüten Pera Güzel Sanatlar, bu güçlü ortaklık ağı sayesinde ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip, güvenilir proje ortağı bulabilmektedir. Fon sağlayıcı kurum ve kuruluşlar nezdindeki saygın pozisyonu, uluslar arası ortakları, Türkiye’deki sektör temsilcileriyle yakın ilişkileri, uzman kadrosu ve vizyonu ile proje yapımında lider pozisyondadır. Pera, bünyesindeki organizasyonlarla her türlü projede ortak veya yapıcı olma, gereken yükümlülükleri yerine getirme kapasitesine ve yetkinliğine sahiptir.

Pera Güzel Sanatlar 0212.2453008-09 nolu telefonlardan veya internet üzerinden mail yolu ile pera@peraguzelsanatlar.com.tr adresinden iletişime geçerek, detaylı bilgi alabilirler.