Drama  yolu ile verilecek eğitimde öğrencinin  kendine güveni, kişisel gelişime katkı, tiyatroya giriş, oyun yolu ile öğrenme teknikleri öğretilerek öğrencinin sosyalleşmesini sağlamak çoklu düşünme, analiz ve değerlendirme yapma becerilerini kazandırmak amaçlanmıştır.

  • Sınıflar Kontenjanla sınırlıdır. 
  • Dersler Hafta sonu ( Cumartesi günleri ) saat 13.00-16.00 arasındadır.
  • Dersler Pera Güzel Sanatlar'ın BOMONTİ kampüsündedir.


Başvuru ve kayıtlar için; 0212.2453008 - Ayşim Hanım