Pera Güzel Sanatlar Şişli’de 4-6 yaş çocuklara deneme dersi.

 

Programın Amacı

Amacı erken çocukluktan itibaren çocukların müzik ve dansla yakınlık kurmalarını ve fiziksel faaliyetlerini ve gelişimlerini destekleyerek müzik, artistik, ve sahne kültürlerini arttırmaktır. Dansın dinamiği ile büyüsünden yola çıkarak, devinimlerin çocuğun kendini dansla ifade etmesindeki önemini erken yaşta kavramalarıyla, bu süreçte oluşan iç disiplinle birlikte, çocukların yetenekleri doğrultusunda başarılı bir müzik kariyerinin temellerinin atılması da amaçlanmaktadır. Dans ve müziğin duygusal, fiziksel ve sosyal gelişim alanlarıyla olan yakın ilişkisini de dikkate alırsak bu dönemin ileriki yaşlarda yaratacağı olumlu farkındalık olgusunu da vurgulamış oluruz.

Programın Açıklaması :

Beş yaşından başlamak üzere her yaş gurubunda yönelik çalışmalarımız mevcuttur. Okulöncesi çağı çocuklar için çalışmalar haftada bir gün birer ders saati ( 60 dakika) olarak yapılır. Okul çağındaki öğrencilerimiz ise haftada iki gün 2 * 60 dakika olarak çalışırlar. Her eğitim-öğretim yılının sonunda tüm öğrenciler geleneksel yılsonu festivaline katılırlar. Bu eğitimin ardından öğretmen tarafından tespit edilen öğrenciler profesyonel düzeyde eğitime devam ederler. Bu kararı öğrencinin başarılı çalışmaları ve baleye karşı isteği doğrultusunda öğretmen verir.

Programın Dersleri:

  • Ritmik jimnastik ve vücut gelişimi jimnastiği
  • Klasik bale temeli

Şişli :         0544 544 82 90