'woman is the key to the world'
kadın dünyanın anahtarıdır


Designed By SABAHATTİN ÖZBAKIR
İnsanlık tarihini incelediğimizde insanın varoluşu ile birlikte kadın ve erkek arasında bir ayrım yapılmamıştır.
Ancak zaman içerisinde güç gösterisi öne geçmeye başladığı süreçlerde erkek egemenliği ön plana çıkmıştır.
Ancak kadın tarihin her sürecinde erkeğin yanında ve eşi olarak her türlü işin içersinde var olmuştur.
Özellikle Türk ırkının varoluşundan beri Han ve Hakan anlayışları kadının yerini net olarak erkekle eşdeğer olarak
görmüştür. Ancak kadının özellikleri sadece er meydanlarında veya erkeğin yapacağı işlerle eşdeğer olmakla
kalmayıp korumak, kollamak, karşılıksız sevgi, merhamet ve yeniden doğuşu sağlamak gibi daha fazla yetenekle
bezenmiştir. Bunun içindir ki insanlık tarihinde kadın bu dünyada var olmuş, her türlü kapalı kapıların anahtarını

elinde tutmaktadır. Bu dünyada yaşamın sırrına vâkıf olmak için, ister Kral olsun ister Hakan; onlara iyi bakmalı,
onları dinlemeli, onlarla yaşamanın sırrına ermelidir.

PERA Art Gallery

www.peraartgallery.com

 

 

 


'woman is the key to the world'
kadın dünyanın anahtarıdır


Designed By SABAHATTİN ÖZBAKIR
İnsanlık tarihini incelediğimizde insanın varoluşu ile birlikte kadın ve erkek arasında bir ayrım yapılmamıştır.
Ancak zaman içerisinde güç gösterisi öne geçmeye başladığı süreçlerde erkek egemenliği ön plana çıkmıştır.
Ancak kadın tarihin her sürecinde erkeğin yanında ve eşi olarak her türlü işin içersinde var olmuştur.
Özellikle Türk ırkının varoluşundan beri Han ve Hakan anlayışları kadının yerini net olarak erkekle eşdeğer olarak
görmüştür. Ancak kadının özellikleri sadece er meydanlarında veya erkeğin yapacağı işlerle eşdeğer olmakla
kalmayıp korumak, kollamak, karşılıksız sevgi, merhamet ve yeniden doğuşu sağlamak gibi daha fazla yetenekle
bezenmiştir. Bunun içindir ki insanlık tarihinde kadın bu dünyada var olmuş, her türlü kapalı kapıların anahtarını

elinde tutmaktadır. Bu dünyada yaşamın sırrına vâkıf olmak için, ister Kral olsun ister Hakan; onlara iyi bakmalı,
onları dinlemeli, onlarla yaşamanın sırrına ermelidir.

PERA Art Gallery

www.peraartgallery.com