Proje Koordinatörlüğünü Solidariedade Imigrante (Portekiz)’in yaptığı, Pera Güzel Sanatlar(Türkiye), Instituto para el fomento del desarrollo y la formaciòn (İspanya), Asociaciòn La Bien Paga Espacio Escénico (İspanya), IASIS (Yunanistan) ve Innoquality Systems Limited (İrlanda)’nın ortak olduğu Avrupa Birliği Erasmus + projesi GO UP “ Tiyatro Teknikleri ile Mültecilerin ve Sığınmacıların Kültürlerarası Yetkinliklerinin Arttırılması ve Geliştirilmesi Projesi’nin 3. Ortaklık toplantısı, 7 Ekim 2019 tarihinde tüm proje ortaklarının katılımı ile Pera Güzel Sanatlar Şişli Kampüsü’nde gerçekleşti.

30 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek olacak projenin İstanbul toplantısının gündem maddelerini proje ortaklarının sunumları, projenin şu ana kadar geldiği durumun değerlendirilmesi, gelecek çalışma takvimlerinin ve önümüzdeki toplantıların planlanması ve raporlamalar oluşturdu.  

Pera Güzel Sanatlar, 2004 yılından bu yana Türkiye’nin Avrupa Birliği projeleri konusunda önde gelen kurumlardan biridir. Türkiye’de Avrupa Birliği projelerini ilk defa uygulayan ve ilk proje teklifini veren kurum olarak Avrupa Birliği Proje Okulu olmuştur. Pera Güzel Sanatlar,  Avrupa Birliği Hayatboyu Öğrenme Programı (Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), Avrupa Birliği Erasmus +, Avrupa Birliği Gençlik Programları, Avrupa Birliği Dil Programları, Avrupa Birliği Kültür Programı, Merkezi Finans ve İhale Birimi Çeşitli Hibe Programları, İstanbul Kalkınma Ajansı, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu gibi çok sayıda farklı program ve hibe sağlayıcıdan fon olarak proje gerçekleştirmeyi başaran Pera Güzel Sanatlar, sadece Türkiye merkezli değil, Brüksel merkezli fonlardan da yararlanmaktadır.

Şimdiye kadar yapmış olduğu projelerin tamamını başarı ile sonuçlanmış; Depremden, İzolasyona, Restorasyona kadar farklı alanlarda ve farklı proje başlıklarında 60’ın üzerinde proje yapmış veya proje ortağı olmuş, 27 ülke ile ortaklık yapmıştır.