Pera Güzel Sanatlar Türkiye'de bir ilke daha imza atarak, İç Mimarlık ve Dekorasyon Bölümü öğrencileri ya da mezunlarına, Pera tarafından verilen Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bitirme belgesine ek olarak Open College Network Centre’dan (OCNLR) Sertifika veya Diploma alma olanağına sağlıyor. İç Mimari mezun veya öğrencileri bundan sonra dünya genelinde tanınan belge sahibi olabilecekler. 

OCNLR Centre (Open College Network London Region), içinde Pera Güzel Sanatlar’ın da yer aldığı 2500 yetkili merkezi ile çeşitli konularda sertifika ya da diplomalar sağlamaktadır. Kazandırılan nitelikler öğrencilerin mesleki çalışmaların ve bilgi birikimlerini temel alır ve Avrupa’da geniş ölçekte tanınır. 

Değerlendirme kredili sistem sayesinde akademik yıl boyunca devam eder. Pera Güzel Sanatlar İç mimarlık ve Dekorasyon Bölümü’nde alınan eğitim süresince, gerçekleşen ilerlemeler ve kazanılan beceriler OCNLR tarafından alıştırmalar, çalışmalar, sınavlar ve Pera’da düzenlenen diğer değerlendirme oturumları ile değerlendirilir. 

OCNLR Sertifikası elde etmek isteyen öğrenciler 8 ders üzerinden (30 krediye eşdeğer) değerlendirilir, diğer yandan OCNLR Diploması elde etmek isteyen öğrenciler 12 dersten (45 krediye eşdeğer) değerlendirilir. Dersler şu şekildedir: 

İç Mimari ve Dekorasyon Bölümü için SERTİFİKA Konuları
Tasarım Projesi: 3 kredi
Malzeme Keşfi: 3 kredi
Canlı Çizim: 3 kredi
Doğrusal Çizim: 3 kredi
Tonal Çizim: 3 kredi
Sanatta Bilgisayar Kullanımı: 3 kredi
Sunulan İç Mimarlık Şemalarının Fizibilitesini Sağlama: 6 kredi
Tasarım Alanını Planlama: 6 kredi
Toplam: 30 kredi

İç Mimari ve Dekorasyon Bölümü için DİPLOMA Konuları
Tasarım Projesi: 3 kredi
Malzeme Keşfi: 3 kredi
Canlı Çizim: 3 kredi
Doğrusal Çizim: 3 kredi
Tonal Çizim: 3 kredi
Sanatta Bilgisayar Kullanımı: 3 kredi
Tasarımcının Profesyonel Çalışma Uygulamaları: 3 kredi
Araştırma ve Tasarım becerileri: 3 kredi
Sunulan İç Mimarlık Şemalarının Fizibilitesini Sağlamak: 6 kredi
Tasarım Alanını Planlama: 6 kredi
Profesyonel bir Müşteri Tasarımı Özeti Yapma: 6 kredi
Perspektif Çizim: 3 kredi
Toplam: 45 kredi

Bu kredileri almak için öğrenciler akademik yıl boyunca çalışmalarını toplamalıdırlar. Öğretmenlerin yardımıyla, toplanan çalışmalar öğrencinin seviyesini OCNLR’nin kriterlerine göre kontrol eden Pera yönetimine verilir. Seviye yeterli ise öğrenci kredileri almaya hak kazanır. Akademik yılın sonunda öğrenci toplam kredileri aldıysa Pera Güzel Sanatlar tarafından OCNLR Sertifikası veya OCNLR Diploması verilir. 

Bu programa katılmak ve Avrupa’da birçok enstitü ve merkez tarafından tanınan OCNLR Sertifikası veya OCNLR Diploması alma şansını elde etmek istiyorsanız: 

- Pera yönetim ofisine gelin ( Pera Güzel Sanatlar 1. kat),
- Sertifika veya Diploma arasında seçim yapın, 
- Personelin yardımıyla kaydınızı yaptırın, 
- Yılık kayıt ücretinizi ödeyin (öğrenci harcı), 

Yıl boyunca yapmanız gerekenler, 

- Pera Güzel Sanatlar’da dersleri takip etmek, 
- İlerlemenizi ve becerilerinizi kanıtlamak için çalışmalarınızı toplamak, 
- Çalışmalarınızı kanıt olarak Pera yönetimine vermek, 
- Yılsonunda eğer seviyeniz OCNLR kredi bazlı nitelikler kriterine göre yeterli ise OCNLR Sertifikanızı veya OCNLR Diplomanızı alın. 

Öğrencileri için Kayıt Harcı ücretlerini öğrenmek ve kayıt yaptırmak için; Ayşim Hanım ile irtibata geçiniz. Tel: 0212.2453008 – 2453009
E-Posta: pera@perasanat.com.tr