Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumları,1990 yılından itibaren, yani kuruluşundan itibaren Türkiye'de eksikliği hissedilen ve okullarda tam olarak verilemeyen sanat ve meslek konularında, yaygın ve örgün eğitimin ihtiyaç duyduğu alanların programlar hazırlayıp Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye kuruluna sunmuş, onaylatmış ve birçoğunun uygulamasını ilk defa Türkiye’de başlatmış bir kurumdur.

Pera Güzel Sanatlar, 31 yıldır Sanat ve Meslek alanlarında buluş, yaratıcılık, teknoloji kullanma performans sergileme ile bunu uygulanabilir profesyonelliğe dönüştürme anlamında Türkiye’de lider durumdadır. Eğitim sistemimizin anahtarı ise iyi kalitede öğretmenler, üretim dünyasına ve onun ihtiyaçlarına yönelik esneklik ile sürekli değişen teknolojimizdir.

Pera Güzel Sanatların yenilik, öncü yaklaşım ve sürekli dış dünyayla ilişki içersin de kendini yenilemesi, konum olarak çevresindekileri çok güçlü bir şekilde etkileyen eşsiz ve spesifik bir kişiliğe sahip olduğundandır. Eğitim sistemine kazandırdığı yeni programları, uygulamaya soktuğu yeni projeleri ve sürekli gelişim içersin deki olgusuyla Pera Güzel Sanatlar’ı sistem içersin de lider konumda, başarılı kılmaktadır. Birçok kişi programların neticesi olarak meslek sahibi olmuş, aldığı eğitimle pazardaki eksikliği gidermiştir.

Pera Güzel Sanatlar Eğitim Kurumları aynı zamanda akreditasyonlu ulusalar arası onaylı müfredat programlarını uygulayan ve Türkiye’deki sanat kurumlarında yaygınlaşmasında önemli rol üstlenen bir yapıya sahiptir.

Pera Eğitim Kurumları, Uluslar arası belgelendirme sistemlerini de ilk defa Türkiye’ye getiren ve öğrencilerin bu alanda söz sahibi olmalarını sağlayan, Türk Öğrencilerin dünya sanat ortamında rekabet gücünü arttıran, onlara bir dünya sanatçısı bilgi ve kültürünü veren bu programlarla Türkiye’deki sanat anlayışına dünya boyutu kazandıran bir yapıya sahiptir.

Pera Güzel Sanatlar, Tükiye’deki sanatın eğitim sürecinde yeniliklerin ve değişimin öncüsü olmuş, sanatçı adaylarına yol gösterici bir anlayışla uluslararası bir bilgi ve tecrübeyi de paylaşarak onları geleceğin sanat dünyasında çağdaş bir birey olarak var olmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Pera Güzel Sanatların 31 yılı aşkın bir süredir bu çaba ve anlayışla yetiştirdiği genç sanatçıları bugün Türkiye’nin ve Dünyanın farklı yerlerindeki sanat ortamlarına katkıları ve varoluşları ile yön vermektedirler.